top of page

Plaça de Tècnic de llums de la sala

Busquem tècnic de llums per tot l’any a la nostra sala d'arts escèniques HEARTBREAK HOTEL C/Bacardí 35 Barcelona.

Una plaça de tècnic de llums de la sala per per un contracte fix de tot l’any amb una mitjana de 30 hores/setmanals.

Funcions:

 • Responsable tècnic de la sala. Coordinació de tot allò que sigui tècnic i de màquinaria  de la sala. 

 •  Responsable de la càrrega i descàrrega de tots els muntatges. Executar les tasques tècniques de la programació de la sala.  Ser el responsable i executor del muntatge de llums, so i maquinària.

 • Realitzar la programació i control de la taula de llums (operador/a de taula).

 • Participar de l’adaptació, planificació de cada espectacle  i execució del muntatge del projecte escènic, el servei de funció i el desmuntatge, tenint cura dels condicionants artístics i de producció.

 • Vetllar pel manteniment i bon ús dels equips i la infraestructura.

 • Elaborar la documentació tècnica del muntatge, assajos i funcions.

 • Compartir les incidències tècniques que es presentin.

 • Complir el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i altres activitats relacionades amb la seguretat de les persones treballadores, del públic i artistes.

 • Facilitació i mediació amb artistes.

 • Assistència al cap de sala per l’entrada del públic als espectacles..

 Requisits:

 • Coneixements tècnics específics.

 • Coneixement de QLAB

 • Capacitat d’adaptació i voluntat d’actualització en equipament tècnic i programaris.

 • Capacitat de mediació amb les companyies.

 • Capacitat resolutiva.

 • Capacitat de treball en xarxa i en equip.

 • Capacitat d’ordre, puntualitat i organització  

 • Disponibilitat i flexibilitat horària 

Es valorarà:

 • Coneixement d’altres idiomes.

 • Coneixements de tècnic de so

 • Experiència.

 

Condicions del lloc de treball: Incorporació a 10 de setembre de 2024.

Contracte fix discontinu (Mitjants de setembre a mitjants juliol). 1 plaça amb una jornada variable amb una mitjana de 30 hores setmanals. Dilluns festa.

Horari flexible segons necessitats del projecte.

Retribució bruta mensual 1.500€, 10 pagues anuals.

Hi ha una part d’horari fix vinculat a l’exhibició dels espectacles

De dimarts a divendres 18:30-21:00 aprox

Dissabte 16:30- 21:30 aprox

Diumenge 11:00-13:30 aprox.

La resta d’hores es fa una bossa pels muntatges- desmuntatges i assajos setmanes abans de l’estrena de les produccions. 

INTERESSATS/DES:

Presentació de C.V. i carta de motivació abans del  08/06/2024.

Enviar a mireia@heartbreakhotel.cat

bottom of page